Sa Net Eigen Ambulant 3 1 websize

Team Ambulant

Wij bieden ambulante begeleiding in de regio Achterhoek en direct aangrenzende gemeenten. Wij hebben een enthousiast en bevlogen team met professionele begeleiders. Deze komen in eigen omgeving bij de zorgvrager thuis. Wij kunnen volwassenen en kinderen ondersteunen bij allerlei soorten hulpvragen en zijn gespecialiseerd in hulp bij (licht) verstandelijke beperking en psychosociale problematiek (GGZ), of bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

We vinden het belangrijk dat de cliënt zichzelf mag zijn en zich begrepen en gehoord voelt. We willen kwalitatief goede en menselijke zorg verlenen. Steunend wanneer nodig, maar ook kunnen loslaten als dit nodig is. De cliënt moet op ons kunnen vertrouwen. Wij leveren maatwerk en we gaan uit van de mogelijkheden en motivatie van de cliënt. Hierbij zetten we onze professionaliteit, persoonlijkheid en eigen levenservaring in. We gaan uit van de kracht van mensen en hun mogelijkheid om zichzelf te helen/herstellen en betrekken het eigen netwerk van de cliënt, en helpen deze waar nodig te versterken. We doen dit door uit te gaan van de positieve mogelijkheden, kijken naar wat wel kan. We respecteren de cliënt en onszelf. We bewaken de grenzen van de cliënt en onszelf. En we dragen er zorg voor dat ons werk overdraagbaar is.