Erve Wullinck 2

Kosten bij zorg in eigen woning

Als je zorg of begeleiding krijgt in je eigen woning dan geldt dat je de meeste dingen zelf moet betalen. Hieronder staat dat uitgelegd.

Zit je toch op de verkeerde pagina? Ga dan snel naar:

Voor algemene informatie over kosten en de eigen bijdrage, ga naar kosten: wat regelen wij, wat betaal je zelf, of lees onze algemene informatie over indicaties.

Twijfel welke situatie op jou van toepassing is? Vraag dan altijd eerst je eigen begeleider om hulp.

Kostenverdeling bij zorg in de eigen woning

1.Kamer en woning

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Woonkosten, o.a. huur

x

Gas, water, stroom, TV en internet, telefoon(abonnement)

x

Meubilair, terras- en tuin, onderhoud, verhuizing

x

Schoonmaak en schoonmaakspullen

x

2.Persoonlijke verzorging

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Alle kosten voor persoonlijke verzorging

x

3.Medische zorg

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

AVG-arts of psychiater voor cliënten met een indicatie incl. behandeling

x

AVG-arts of psychiater voor cliënten met een indicatie zonder behandeling

x

M.b.v. een verwijzing van de huisarts kunnen wij toegang bieden tot de AVG-arts

Huisarts, tandarts en medicijnen

x

Wordt betaald vanuit jouw zorgverzekering.

Medisch specialist, spoedeisende hulp en ziekenhuisopname

x

Wordt betaald vanuit jouw zorgverzekering.

4.Eten en drinken

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Bij Volledig Pakket Thuis (VPT): Eten, drinken, maaltijden, fruit, tussendoortjes in gezonde mate

x

Zonder VPT: Eten, drinken, maaltijden, fruit, tussendoortjes in gezonde mate

x

Dieetmaaltijden

x

Extra tussendoortjes, buitenshuis en in het weekend

x

Uit eten en traktaties bij feestjes

x

5.Kleding en was

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Alle kosten voor kleding en was

x

6.Begeleiding en vervoer

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Begeleiding en vervoer naar arts of specialist

x

Begeleiding en vervoer naar sociale activiteiten, familiebezoek

x

Vervoer naar dagbesteding als je niet zelfstandig kunt gaan

x

Mits je hiervoor een indicatie hebt. Als je zelf kunt reizen doe je dit.

Noodzakelijk vervoer per ambulance

x

Dit wordt betaald uit je basisverzekering.

7.Vrije tijd en vakantie

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Alle kosten voor vrije tijd en vakantie

x

8.Hulpmiddelen

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik zoals til- en trapliften en rolstoelen

x

Soms kun je via de gemeente (WMO) hiervoor een aparte indicatie en vergoeding krijgen

Noodzakelijke persoonlijke alarmering

x

In het zorgplan of medisch dossier moet staan dat dit nodig is.

Bril of gehoorapparaat

x

Ga na of jouw zorgverzekering dit vergoedt.

9.Overige zaken

Kosten

Sa-Net betaalt

Jijzelf betaalt

Let op!

Verzekering van kamer en gebouw en spullen van Sa-Net

x

Inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering

x

Het advies is om dit altijd zelf te verzekeren. Sa-Net biedt soms secundaire dekking.

Financieel beheer of bewindvoering

x

Zak- en kleedgeld

x

Uitvaart

x

Dit wordt betaald uit een uitvaartverzekering (niet verplicht) of door je familie