header afbeelding

Nieuw lid Raad van Toezicht: Wendy Dijkers

12 apr. 2024

De Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliënten/Verwantenraad en de Bestuurders van Sa-Net die allen betrokken waren bij de sollicitatieprocedure voor een nieuw Lid van de Raad van Toezicht zijn verheugd dat Wendy Dijkers-Assen per 1 april 2024 is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Sa-Net Woonzorg. Zij volgt daarmee Rogier Vroegindeweij op die vanwege zijn tweede zittingstermijn na 8 jaar per 1 juli 2024 stopt.

Wendy Dijkers heeft jarenlange werkervaring als registeraccountant en registercontroller en daarmee stevige financiële, bedrijfskundige kennis. Daarmee is haar kennis en ervaring complementair aan de andere RvT leden.

Als manager, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie binnen verschillende maatschappelijke sectoren (onderwijs, zorg, woningcorporatie) heeft zij een brede blik op diverse beleidsterreinen en de Governance.

Als manager financiën en concerncontroller bij De Twentse Zorgcentra heeft zij tevens ervaring met de verstandelijk gehandicaptenzorg opgedaan.

Wij verwelkomen Wendy graag per 1 april 2024 waarin zij als Lid van de Raad van Toezicht haar bijdrage wil leveren aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Namens de Raad van Toezicht,

Liesbeth Nap (Lid) en John Keunen (Voorzitter)