Wachttijden

Cliënten die een aantal uur ambulante begeleiding vragen worden meestal aangemeld via de consulent WMO of Jeugdhulp. Sa-Net heeft daarvoor raamovereenkomsten met de 8 Achterhoekse Gemeenten. Meestal kan de begeleiding direct starten. We plannen een kennismaking/ intake gesprek waarin we overleggen welke begeleiding wenselijk is. Uiteraard moet er overlap zijn met de
vraagstelling die de consulent van de gemeente op papier heeft gezet.

Maart 2022: Let op! De afgelopen tijd is de vraag naar ambulante begeleiding fors toegenomen. We hebben al het nodige gedaan om mee te bewegen in de groeiende vraag, door ons aanbod en onze capaciteit uit te breiden. Tegelijk willen we wel zorgen dat wat wij bieden net zo goed is en blijft als van ons verwacht wordt. Momenteel lopen we tegen de grenzen van onze capaciteit aan. Daarom hebben we besloten om vooralsnog even geen of zeer beperkt nieuwe casussen voor ambulante begeleiding op te pakken.

De wachttijd per woonlocatie is afhankelijk van diverse factoren. Sa-Net heeft de stellige overtuiging dat de plek waar je woont van grote invloed is op je gemoedstoestand, welzijn en gedrag. Wij vinden het belangrijk dat je een plek vindt die goed bij jou past. Bij een aanmelding wordt er altijd eerst gekeken naar de juiste match met een zorglocatie. Kortom: jouw vraag is leidend en niet de lege plek op een zorglocatie. Hierdoor, of door andere specifieke wensen en redenen, kan de wachttijd korter of langer zijn dan aangegeven. Hieronder wordt een indicatie gegeven van de wachttijden.

Wanneer je een behandelvraag en een doorverwijzing van de huisarts hebt dan kun je contact opnemen door te bellen met 0314-763403 of te mailen naar info@sa-net.nl. Binnen twee werkdagen wordt er contact met jou opgenomen. Daarna kan er een intake gepland worden. De gemiddelde wachttijd hiervoor is ongeveer 2 weken. In uitzonderlijke situaties kan dat langer zijn, dit wordt dan met je besproken waardoor je de keus hebt om verder te zoeken naar behandelaar. Na de intake is er binnen maximaal twee weken een vervolggesprek.

Wachttijden

Ambulante zorg

momenteel helaas even geen/beperkt ruimte

Behandeling2 weken

Gezinshuis voor (jong) volwassenen

13 weken

Gezinshuis voor kinderen

13 weken

Begeleid zelfstandig wonen

13 weken