Leerinkstraat 20 websize

Missie en visie

Missie

Sa-Net wil woonzorg leveren aan volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, zowel in een 24-uurs-setting als in de eigen woonsituatie. Wij willen een veilig huis en een persoonlijke benadering bieden aan onze cliënten. Wij willen een plat georganiseerde organisatie zijn, lokaal georiënteerd, duidelijk herkenbaar en vindbaar.

Ons doel is zoveel mogelijk mensen goede, warme zorg bieden met bevlogen medewerkers, waarin we drie pijlers centraal stellen:

 • persoonlijk
 • professioneel
 • perspectief

Deze drie pijlers worden steeds in samenhang gebruikt in hoe we zaken organiseren in de drie 'hoeken' van onze organisatie:

 • cliënt
 • medewerker
 • organisatie (d.w.z. 'hoe' we de zaken georganiseerd hebben)

Visie

De cliënt die bij Sa Net in zorg komt is kwetsbaar. Onze visie is dat de cliënt mag stabiliseren en (opnieuw) kan werken aan perspectief. Dit doen we door vormen van wonen en begeleiding aan te bieden die aansluiten bij de behoefte van de cliënt op een bepaald moment in een bepaalde levensfase. Door middel van goede psychologische en methodische ondersteuning willen we groei mogelijk maken. Dit doen we samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt. Het concept van kleinschalige zorg maakt continuïteit en efficiënte dienstverlening mogelijk.

Persoonlijk: oog voor het individu, gericht op de persoonlijke situatie

Professioneel: bewust zijn van, en rekening houden met je plek en positie in de organisatie en maatschappij waarbij je je kennis & kwaliteiten inzet, onderhoudt & ontwikkelt

Perspectief: denken in mogelijkheden om de beste toekomst te bereiken

Kernwaarden

Onze visie geven we handen en voeten door te werken vanuit zes kernwaarden. Voor deze kernwaarden zetten wij ons in, samen met de cliënt en daar waar het kan ook samen met de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Onze kernwaarden zijn:

 • Eigenheid
 • Perspectief
 • Openheid
 • Kwaliteit
 • Respect
 • Harmonie

De volgende kernwoorden zijn daarbij voor ons belangrijk: betrokkenheid, begrip, geborgenheid, contact, veiligheid, ontplooiing, continuïteit, stabiliteit, rust, ruimte en samenwerking. Uitgaan van en aansluiten bij eigen kracht, eigen kunnen en eigen verantwoordelijkheid.