Dagbesteding

Vrienden van

De Stichting Vrienden van Sa-Net (in oprichting) is er om activiteiten en voorzieningen te bekostigen die buiten het normale budget vallen maar wel in het belang van de cliënten zijn.

Dit doen we in de eerste plaats door de inzet van vrijwilligers. Hiermee willen wij meerwaarde creëren. Naast de inzet van professionals die uit het normale zorgbudget worden betaald voegen we wat toe door op sommige plekken wat extra's te doen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer van cliënten van en naar dagbesteding of andere plekken.

Daarnaast willen wij ook op andere wijze meerwaarde creëren. Dit kan door cliënten, cliëntgroepen of zorglocaties te helpen met extra zaken, zoals:

  • Aanschaf van speeltoestellen, fietsen, speelgoed of apparatuur
  • Bekostigen van extra activiteiten of vakanties

Verder kunnen we op deze wijze ook specifieke cliënten helpen die, om wat voor reden dan ook, geen of onvoldoende eigen middelen hebben, met bijvoorbeeld:

  • Aanschaf van huisraad
  • Het toekennen van een (tijdelijke) periodieke toelage om rond te kunnen komen

De Stichting werkt onafhankelijk van Sa-Net Woonzorg en is er niet alleen voor cliënten van Sa-Net maar ook voor andere cliënten.

De activiteiten van de Stichting worden bekostigd uit eenmalige en periodieke giften en schenkingen van organisaties of particulieren die de activiteiten van Sa-Net of de Stichting een warm hart toedragen.

Doneren?

Uw gift is van harte welkom.

Meer informatie

Gegevens

  • IBAN NL 28 TRIO 0320 4038 23
  • KVK nummer 84508582
  • RSIN nummer 863238294
  • ANBI status toegekend met ingang van 12 november 2021