Olde Schole sport

Cliëntinformatie

In de afbeelding hieronder zie je hoe wij werken en hoe we dit samen met jou doen. Daaronder leggen we verder uit wat dit betekent.

Clientinformatie

Wij willen “groot” zijn in kleinschalige zorg. Wat we daarmee willen zeggen is dat we het belangrijk vinden dat je je welkom voelt. Dat je te maken krijgt met vaste vertrouwde begeleiders. Dat er een “klik” is met jouw begeleider. Dat we belangrijke besluiten samen met jou maken.

Wanneer we met begeleiding starten, beginnen we eerst met elkaar leren kennen. We gaan samen kijken wat jij lastig vindt, en ook wat je graag met je toekomst wilt en wat je mogelijkheden en dromen zijn. We maken samen een plan. Hierin staat wat jouw wensen en doelen voor het 1e jaar zijn. Ook staat daarin hoe jij wilt dat wij daar samen aan gaan werken. En tenslotte staat erin hoe jij graag wilt dat we met jou omgaan en ook wat je niet prettig vindt.

Het kan zijn dat het alledaagse leven je zo bezighoudt, dat het voor jou onduidelijk is waar je naar toe wilt en wat je wilt bereiken in het leven. Samen met jou zetten we dan (opnieuw) jouw “stip op de horizon”. Het plan en de doelen die we samen op papier hebben gezet, zullen jou en je begeleider helpen om daar te komen waar je uiteindelijk wilt zijn. Leren om doelen bij te stellen tot haalbare doelen helpt ook mee.

We vinden het belangrijk om je netwerk hierbij te betrekken. Natuurlijk bepaal jij zelf wie, wanneer en op welke manier. Met netwerk bedoelen we bijvoorbeeld school, werk, familie. Aan het eind van elke afspraak evalueren en rapporteren we samen wat we gedaan hebben. Je kunt zelf meelezen in de rapportages. Je kunt ook een reactie plaatsen in jouw rapportage wanneer je vindt dat iets niet goed wordt opgeschreven. Verder kun je anderen bijvoorbeeld je ouders toestemming geven zodat zij mee kunnen lezen. Ook dat is een beslissing van jou.

Wij werken vanuit bepaalde “kernwaarden”, dit zijn zaken die wij belangrijk vinden voor jou als cliënt maar ook voor onze medewerkers:

  • Wij hebben respect, voor onszelf, voor elkaar en voor de medemens. Iedereen is gelijkwaardig, even waardevol en daarom oordelen wij niet.
  • Wij zijn oprecht, transparant, doen wat we zeggen en doen wat we beloven.
  • Wij vinden niet snel iets gek en zijn creatief in ons denken. We zien oplossingen en mogelijkheden in plaats van problemen.
  • Begeleiders zijn open en eerlijk in het contact met jou. Wij zoeken enthousiast samen met jou naar mogelijkheden en kansen. We geven niet snel op.
  • Wij willen niet alleen begeleiden maar vooral ook van elkaar leren. En dus ook van jou.
  • Wij sluiten aan bij jouw behoefte en jouw tempo.
  • Jij als mens staat bij ons voorop en niet je diagnose.
  • Jij voelt je welkom bij ons en ervaart gastvrijheid. Je voelt je gehoord omdat we goed naar je luisteren.

Om te kunnen controleren of wat we beloven klopt, vragen we aan jou om jaarlijks de vragenlijst “ben ik tevreden” in te vullen. Ook gaan we 1 keer per jaar samen kijken wat we met elkaar hebben bereikt en hoe we samen verder gaan.

We hopen dat je nu een beetje weet hoe we werken. In het menu op deze pagina staat nog andere informatie voor cliënten, bijvoorbeeld over wachttijden of over de indicatie. Als je nog vragen hebt of meer informatie wil, we helpen je graag verder!

Zorg aanvragen

Vraag direct zorg aan

Lees meer