Social sanet afbeelding

Wie wij zijn

Sa-Net is door Netty Kramer (GZ-psycholoog) gestart in 2008 als netwerkorganisatie (Sa-Net - Samenwerken in Netwerken). Het doel was om op vraag expertise toe te voegen aan zorginstellingen, scholen, ouders, behandelaren e.a. Vanaf 2012 is Sa-Net veranderd tot wat het nu is: een zorginstelling voor ambulante en verblijfszorg. De ambitie is om in de Achterhoek professionele zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking en/of psychiatrische problematiek. Dit doen we vanuit de overtuiging dat kleinschaligheid de sleutel is voor goede zorg en ondersteuning.

De rechtsvorm van Sa-Net is een besloten vennootschap, met eigenaars Netty Kramer, Pieter Hamming en David van Groningen. Een elkaar aanvullend en ondernemend ingesteld driemanschap met expertise op zorginhoudelijk, juridisch en bedrijfseconomisch vlak. De bestuurders van de organisatie zijn Pieter en David. De zorginhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij Netty als hoofdbehandelaar.

Sa-Net valt onder en houdt zich aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) (o.a. verbod winstuitkering) en de Governancecode Zorg (o.a. een onafhankelijke raad van toezicht).

Leerinkstraat 1

Sa-Net is een ISO 9001:2015 gecertificeerde en WTZi erkende zorgaanbieder gevestigd in Doetinchem. Sa-Net begeleidt circa 100 minderjarige en volwassen cliënten in meer dan 10 gezinshuizen en andere kleinschalige woonvormen in de Achterhoek en aangrenzende gemeenten, waaronder ook in kangoeroe woningen, studio’s, kamertraining. Sa-Net biedt ook ambulante woonbegeleiding aan ruim 100 cliënten in de thuissituatie, in hetzelfde geografische gebied.

Samen met onze collega's leveren we zorg die persoonlijk, professioneel en perspectief biedend is, met en zonder behandeling, op grond van de WLZ, Jeugdwet en WMO (ambulant, beschermd thuis, beschut en beschermd wonen) aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Vanuit ons team Professie en Behandeling bieden wij expertise en behandeling binnen onze organisatie. Deze expertise is ook extern beschikbaar.

Sa-Net is gecontracteerd door de zorgkantoren Menzis (regio Arnhem) en Zilveren Kruis (regio Apeldoorn/Zutphen) voor de langdurige zorg (WLZ) alsook de samenwerkende Achterhoekse gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Winterswijk, Berkelland en Aalten (WMO en Jeugdwet) en in de regio Arnhem en Zutphen (WMO en Jeugdwet).

Een belangrijk uitgangspunt is dat we een basis willen bieden waar het perspectief van mensen met een beperking en/of psychiatrische problemen centraal staat. Een woonplek waar je je veilig voelt en begeleiders die je begrijpen zijn daarbij erg belangrijk. De persoonlijke benadering van de professionals werd en wordt daarbij onmisbaar geacht.

De uil in het logo is een afspiegeling van waar we voor willen staan: de uil is het symbool van wijsheid en de zoektocht naar kennis (professioneel), de uil kan stille en gecontroleerde doelgerichte bewegingen maken (perspectief), waarbij hij zich bewust is van en afstemt op de omgeving waarop hij zich op dat moment bevindt (persoonlijk).