De Luwte web13

Duurzaamheid

Ook wij willen ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld, zodat onze activiteiten ook op de lange termijn goed zijn voor onze cliënten, medewerkers en de wereld waarin zij leven en wij ons werk mogen doen.

Duurzaamheid op verschillende manieren:

  • terugdringen van de CO2-uitstoot

Op onze locaties gebruiken wij groene stroom en groen gas. Wij stimuleren het gebruik van de fiets. Wij bieden onze medewerkers een (elektrische) fiets 'van de zaak' via Lease-a-bike.

  • circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen

Wij proberen op onze woongroepen zodanig in te kopen dat er zo min mogelijk sprake is van (voedsel)verspilling. Dit brengen wij ook waar nodig onze cliënten die zelf hun boodschappen doen bij.

  • minder medicijnresten in het drinkwater

Wij verzamelen oude en overtollige medicijnen en brengen deze terug naar het inzamelpunt van de apotheek.

  • gezonde leef- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers

Wij hebben meer aandacht voor (vergroening van) de buitenomgeving van onze locaties en stimuleren beweging en een gezonde leefstijl.

Zo doen wij onder meer mee met de Ommetje app van de Hersenstichting.

Ommetje