header afbeelding

Raad van toezicht en governance

Sa-Net heeft een onafhankelijke raad van toezicht die bestaat uit de volgende personen:

  • John Keunen (voorzitter)
  • Rogier Vroegindeweij
  • Liesbeth Nap
  • Wendy Dijkers

De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn statutair vastgelegd. De raad houdt toezicht op Sa-Net en geeft de bestuurders gevraagde en ongevraagde adviezen. U kunt de raad van toezicht bereiken via rvt@sa-net.nl.

John keunen profiel v2
RVT Rogier
Liesbeth Nap v3
Wendy

In de Zorgbrede Governancecode staat hoe goed bestuur en toezicht in een zorgorganisatie moet worden geregeld. Sa-Net werkt conform deze code. Meer hierover staat beschreven in deze brochure:

Principes van goed bestuur en toezicht bij Sa-Net Woonzorg