Leerinkstraat 17

Indicatie

Om zorg bij ons te krijgen heb je een geldige indicatie nodig. Hieronder lees je welke soorten indicaties er zijn en hoe je er een krijgt. Onze collega's van de afdeling zorgbemiddeling kunnen je hier ook meer over vertellen!

WLZ

De indicatie voor de WLZ (Wet langdurige zorg) wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of langdurige psychiatrische problematiek. Dit zijn indicaties met de aanduiding VG, LVG en GGZ-w.

WMO

Voor de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) geldt het volgende. De indicatie wordt meestal aangevraagd bij en afgegeven door de gemeente waar je woont. Er zijn veel verschillende soorten indicaties. Bijvoorbeeld voor beschermd wonen (BW) of voor ambulante hulp in je thuissituatie. Vaak kunnen we iets voor jou betekenen. De buurtcoach of wmo-consulent van jouw gemeente stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning nodig is.

Jeugdwet

Voor hulp of verblijf vanuit de JW (Jeugdwet) wordt de indicatie meestal afgegeven door de gemeente waar je ouder of gezagsdrager woont. Soms wordt de indicatie door je voogd of jeugdzorgwerker, als je die hebt, afgegeven.

Indicatie aanvragen

Wil je hulp of ondersteuning vanuit de WMO of Jeugdwet? Meld je dan eerst bij je eigen gemeente. Wij kunnen de meeste zorg voor gemeenten in de Achterhoek bieden en voor enkele andere gemeenten.

Als je hulp of ondersteuning wilt vanuit de WLZ moet je eerst een indicatie hebben van het CIZ.

Zorg nodig?

Heb je al een geldige indicatie WLZ, WMO of Jeugdwet, dan kun je je bij ons aanmelden voor het aanvragen van zorg. Heb je nog vragen, of weet je niet goed hoe of waar je een indicatie moet regelen? Neem contact op met onze medewerkers van de afdeling zorgbemiddeling. Zij helpen graag om jouw hulpvraag goed te verduidelijken.

Eigen bijdrage en andere kosten

De zorg die wij leveren wordt aan ons betaald vanuit de zorggelden die op basis van je indicatie beschikbaar komen. Je hoeft dit dus niet zelf aan ons te betalen. Ben je ouder dan 18, dan moet je in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Op onze pagina over kosten vind je hier meer informatie over. Daar leggen we ook uit welke zaken wij regelen en betalen en welke zaken jij zelf moet regelen of betalen.