header afbeelding

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vijf personen en vertegenwoordigt de werknemers van de organisatie. De OR bestaat uit de volgende personen (v.l.n.r.):

  • Martine Bröcker (voorzitter)
  • Willie Lueks (secretaris)
  • Jannie Sangers
  • Corine Bos
  • Chiel-Jan Schepers

Via de OR hebben medewerkers inspraak in het beleid van Sa-Net.

OR cropped

Heeft u vragen of opmerkingen voor de ondernemingsraad? Neem dan per e-mail contact op via or@sa-net.nl.