Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vijf personen en vertegenwoordigt de werknemers van de organisatie. Via de OR hebben medewerkers inspraak in het beleid van Sa-Net.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de ondernemingsraad? Neem dan per e-mail contact op via or@sa-net.nl.