Sa Net behandeling 15 02 2022 16 websize

Behandeling: Generalistische GGZ

Wanneer u naar de psycholoog wordt doorverwezen dan is dit vaak omdat u al langer psychische klachten heeft én daar al het nodige aan hebt proberen te doen. U ervaart bijvoorbeeld somberheid, boosheid, verdriet of gejaagdheid, slaapt slecht, vindt geen of weinig aansluiting bij andere mensen of u hebt geen plezier meer in de dagelijkse dingen. Ook kan het zijn dat klachten waar u eerder last van had terugkeren of dat u iets heel verdrietigs meemaakt in uw leven. De huisarts bespreekt met u dat behandeling door een psycholoog belangrijk is en schrijft hiervoor een verwijsbrief.

Voor gesprekken met een psycholoog kunt u terecht bij Sa-Net expertise. Netty Kramer is de behandelend GZ-psycholoog (BIG registratienummer 49062521425).

Alle belangrijke informatie is te vinden op de website: www.sa-netexpertise.nl

Wonen En Expertise Druk15