Externe Visitatie 4

Kwaliteit

Sa-Net werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. We vinden het belangrijk dat onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dit vergt in alle lagen van de organisatie -van management tot werkvloer- een open dialoog met cliënten en de ambitie om altijd te werken aan kwaliteitsverbetering.

Iso certificering

Sa-Net is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dat betekent dat alle locaties werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Certificering is belangrijk, omdat Sa-Net daarmee aantoont goed en gedegen werk te leveren, overeenkomstig de kwaliteitseisen. Bovendien helpt de certificering om de kwaliteit van het werk op structurele basis te monitoren en verbeteren.

We werken met zorgplannen die (minimaal) jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld.

Sa-Net heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet toelating zorginstellingen).

Kwaliteitsrapport

Wij leggen elk jaar in een kwaliteitsrapport verantwoording af aan onze cliënten, aan onze medewerkers en naar onze opdrachtgevers. Wij vertellen hoe wij kwaliteit borgen en verbeteren. Hierbij maken we gebruik van landelijke richtlijnen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. De uitkomsten hiervan worden besproken met de cliëntvertegenwoordiging.

  • Klik hier voor het cliënttevredenheidsonderzoek van 2020

Klachten

Omdat we klachten zeer serieus nemen hebben we een klachtenregeling. Hierin staat hoe we omgaan met klachten, wie de klachtenfunctionaris is en informatie over de klachtencommissie opgenomen. We voldoen daarmee aan de eisen die de wet Wkkgz stelt.

Privacy

In het privacy reglement is beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens, wij behandelen gegevens met zorgvuldigheid en conform AVG.