Externe Visitatie 4

Kwaliteit

Sa-Net werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. We vinden het belangrijk dat onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dit vergt in alle lagen van de organisatie een open dialoog met cliënten en de ambitie om altijd te werken aan kwaliteitsverbetering.

We vinden het ook belangrijk dat we dat allemaal op dezelfde manier doen, met aandacht voor individuele verschillen en wensen. We werken binnen de (kwaliteits-)kaders van onze sector en de beroepsgroep. We doen onderzoek naar de mening van relevante belanghebbenden (onder andere: cliënten, medewerkers, stakeholders) en stellen de mening van externe deskundigen op prijs. We laten hen meekijken op de manier waarop wij kwaliteit georganiseerd hebben. Daar leren we van en het stimuleert ons om continu te blijven leren en verbeteren. Hierdoor mogen we het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voeren.

Sa-Net heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen).

Kwaliteitsrapport

Wij leggen elk jaar in een kwaliteitsrapport verantwoording af aan onze cliënten, aan onze medewerkers en naar onze opdrachtgevers. Wij vertellen hoe wij kwaliteit borgen en verbeteren. Hierbij maken we gebruik van landelijke richtlijnen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Ieder jaar maken we een uitgebreide analyse van ons instrument om zicht te krijgen op de cliënttevredenheid. Sa-Net hanteert hiervoor het instrument: Ben Ik Tevreden (BIT). Meer informatie daarover is hier te vinden. Een uittreksel van de uitgebreide analyse vind je ieder jaar terug in ons kwaliteitsrapport.

Cliënten kunnen hun reactie over onze dienstverlening ook kwijt op Zorgkaart Nederland. We zijn blij met iedere waardering. Wil jij ook een waardering achterlaten? Dat kan hier.

Klachten

Omdat we klachten zeer serieus nemen hebben we een klachtenregeling. Hierin staat hoe we omgaan met klachten, wie de klachtenfunctionaris is en informatie over de klachtencommissie opgenomen.

Privacy

In het privacy reglement is beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens, wij behandelen gegevens met zorgvuldigheid en conform AVG.