Kwaliteit

Wij leggen elk jaar in een kwaliteitsrapport verantwoording af aan onze cliënten, aan onze medewerkers en naar onze opdrachtgevers. Wij vertellen hoe wij kwaliteit borgen en verbeteren. Hierbij maken we gebruik van landelijke richtlijnen, klik hier voor het kwaliteitsrapport dat gaat over het jaar 2018.

Bij Sa-Net willen we de kwaliteit van ons werk steeds verbeteren. Daarom hebben we veel belangrijke zaken vastgelegd in protocollen en richtlijnen. Hiervoor werken we met een Kwaliteitsmanagement systeem (KWS). We werken met individuele begeleidingsplannen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld en hebben een meerjarenbeleidsplan.

We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. De uitkomsten hiervan worden besproken met de cliëntvertegenwoordiging.

  • Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek van september 2015 op locatie de Luwte.
  • Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek van juli 2017 binnen geheel
  • Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek van 2018 onder de ambulante cliënten van Sa-Net.

Omdat we klachten zeer serieus nemen hebben we een klachtenreglement, hierin is de naam van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon en de klachtenregeling van de klachtencommissie opgenomen. We voldoen daarmee aan de eisen die de wet Wkkgz stelt.

Elke cliënt heeft wettelijk recht op onafhankelijke ondersteuning. Dit betekent dat je iemand anders mee mag nemen naar intakes, gesprekken over de zorg en dergelijke. Als je zelf niemand hebt, kun je kosteloos een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen via MEE Oost. Zij zijn bereikbaar via 0314-344224 of oco@mee-oost.nl (WMO) en 0314-700555 of wlz@mee-oost.nl (WLZ). Meer informatie hierover is te vinden op hun website www.mee-oost.nl.

In het privacy reglement is beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens, wij behandelen gegevens met zorgvuldigheid en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de privacy van persoonsgegevens beschermen en deze vertrouwelijk behandelen.

Het kwaliteitsrapport over 2017 wordt in de eerste maanden van 2018 op onze site gepubliceerd.

Sa-Net heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet toelating zorginstellingen).

Sa-Net is ISO gecertificeerd

Sa-Net werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. We vinden het belangrijk dat onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dit vergt in alle lagen van de organisatie -van management tot werkvloer- een open dialoog
met cliënten en de ambitie om altijd te werken aan kwaliteitsverbetering. Heel Sa-Net is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat alle locaties werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Certificering is belangrijk, omdat Sa-Net daarmee aantoont goed en gedegen werk te leveren, overeenkomstig de kwaliteitseisen. Bovendien helpt de certificering om de kwaliteit van het werk op structurele basis te monitoren en verbeteren.