header afbeelding

Team Professie & Behandeling

Binnen Sa-Net is veel kennis aanwezig over verstandelijke beperking en psychiatrische diagnoses én hoe deze samen voor kunnen komen. Bij al onze locaties en afdelingen is een gedragswetenschapper betrokken. Ook is er een uitgebreid en divers intern scholingsaanbod. Op deze manier blijven wij werken aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Wij hebben de beschikking over een team van gedragskundigen. De inzet varieert per zorgvraag van de cliënt en is afgestemd op wat er nodig is. Daarnaast hebben we een breed netwerk van professionals die we in kunnen schakelen en hebben we afspraken met Novicare (www.novicare.nl) voor de structurele betrokkenheid van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en de verpleegkundige specialist.

Wij stellen de expertise in de eerste plaats beschikbaar aan onze zorgteams en zorgmedewerkers. Sa-Net Woonzorg vindt het belangrijk, dat deskundigheid voor onze doelgroep beschikbaar is en vergroot wordt. Daarom bieden wij de expertise vanuit ons team Professie en Behandeling ook extern aan. Zie op deze website bij Organisatie Deskundigheid

Kennis omtrent LVB

Vanwege de opleiding en werkervaring van de medewerkers binnen Sa-Net is er in de praktijk specifieke kennis voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Vaak is het voor deze mensen moeilijk om door middel van praten te vertellen over hun problemen. We maken gebruik van andere communicatiemogelijkheden dan praten, zoals tekenen. Als het nodig is dan kan de gesprekstijd die er gewoonlijk voor staat worden ingekort, en is er de mogelijkheid om vaker korter af te spreken.

Diagnostiek

Ook is het mogelijk om uitgebreide diagnostiek te laten doen bijvoorbeeld een intelligentietest. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden voor het doen van onderzoek dan kunt u het beste contact opnemen.

Scholing

We kunnen een breed opleidingsprogramma voor meerdere doelgroepen aanbieden, onder andere deskundigheidsbevordering voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers. Er is een algemeen scholingsaanbod en een verdiepingsaanbod. De docenten zijn medewerkers uit het team Professie en Behandeling of externe deskundigen.

Vraagverduidelijking en Advies

Niet alle vragen behoeven diagnostiek in de vorm van een (uitgebreid) testonderzoek, soms is het prettig als er “meegedacht” wordt door een deskundige. We hebben medewerkers met deskundigheid op het gebied van:

  • De methodische aanpak van een probleem en de oplossing
  • Leer-, en copingstijl van een client in beeld brengen
  • Meedenken over een plan van aanpak, casuïstiek bespreken
  • Vraagverduidelijking over levensfase gerelateerde thema’s
  • WLZ aanvragen

Wanneer u vragen hebt over het aanbod of de kosten die daarmee gemoeid zijn dan kunt u contact met ons opnemen.