Stationsstraat 6

Voor wie wel en niet?

Sa-Net biedt zorg in kleinschalige locaties en begeleiding thuis aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook bieden we zorg aan mensen met psychische problemen. Wie bieden ook begeleiding aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun netwerk.

Binnen Sa-Net is veel kennis aanwezig over verstandelijke beperking en psychiatrische diagnosen én hoe deze samen voor kunnen komen. Een aantal van onze bewoners zijn door langdurige overvraging in grote psychische nood geraakt, wij passen de communicatie en de leefomstandigheden zo aan dat er rust en overzicht wordt geboden. De expertise van Sa-Net om weer grip en regie te kunnen bieden aan onze bewoners is groot.

Wij luisteren naar de vragen van onze cliënten en spelen daar zo veel mogelijk op in. Zorg beweegt ons, wat voor ons betekent dat we ondersteuning bieden die meegroeit met de cliënt. Sa-Net heeft eigen behandelaren in dienst. Ze kijken samen met de cliënt en de begeleiders hoe het leven zo te organiseren dat werken aan stabiliteit eerst het belangrijkste is en dat (daarna) gewerkt wordt aan (nieuw) perspectief.

Daar waar ondersteuning op het gebied van verdere behandeling nodig is biedt Sa-Net Wonen de nodige expertise, waaronder diagnostiek, behandeling, coaching/training en deskundigheidsbevordering. Onze professionals werken onder de verantwoordelijkheid van BIG geregistreerde behandelaars. Uiteraard heeft Sa-Net ook een nauwe samenwerking met huisartsen en de eerste en tweedelijns behandelcentra. Sa-Net werkt daarbij ook samen met de verslavingszorg.

Voor wie niet:

Een belangrijke basis voor begeleiding bij Sa-Net is samenwerking tussen de cliënt en de professional. Psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen niet altijd genezen, echter een voorwaarde is wel dat je deze zelf wilt stabiliseren en daarbij ondersteuning ontvangt. Daarom is een acuut psychiatrisch ziektebeeld of een heftig verslavingsprobleem een reden voor ons om geen zorg te bieden. De GGZ of verslavingszorg is dan in eerste instantie de plaats waar je dan naar toe kunt. Maar ook het hebben van een verslavingsprobleem waar je niet aan geholpen wilt worden (al is het maar om stabiel te worden) is een reden waarom we je geen zorg gaan bieden óf de zorg kunnen beëindigen. Hetzelfde geldt voor agressie: ook hier moet je bereid zijn om door middel van samenwerkingsafspraken te werken aan je agressie. Wij kunnen en willen geen middelen en maatregelen toepassen. Wanneer je een gevaar voor jezelf of voor je omgeving bent dan betekent dit dat je niet bij Sa-Net kunt (blijven) wonen.

Toelatings- en uitsluitingscriteria:

  • Er moet sprake zijn van een geldige (verblijfs)indicatie die nog minimaal een half jaar geldig is of de toezegging dat er een indicatie gaat komen
  • Er mag geen sprake zijn van een actuele verslaving die behandeling vraagt
  • Wij gebruiken geen vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Wij leveren geen zorg indien er sprake is van psychiatrische problematiek die klinische behandeling vraagt (GGZ-B indicatie) of in geval van dementie
  • Bij aanmelding voor verblijf bekijken wij samen welke van onze locatie(s) passend kan zijn, hierbij wordt ook gekeken naar de zorgvraag in combinatie met wat die locatie kan leveren en de cliënten die al zorg krijgen op die locatie (groepssamenstelling).

Wonen en begeleiding thuis

Lees hier meer over onze woonlocaties

Lees hier meer over begeleiding thuis