Hoi

Kosten

Als je zorg of begeleiding van ons krijgt willen wij jou de zorg te geven die het beste past bij jouw vraag. De zorg wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet (JW). Daarvan betaalt Sa-Net het grootste deel van de kosten voor eten, drinken, inwoning, verzorging en sommige diensten. Meestal betaal je wel een eigen bijdrage via het CAK. Omdat het soms nog onduidelijk is wat Sa-Net betaalt en waar je zelf verantwoordelijk voor bent, willen we dit graag zo helder mogelijk maken voor jou, je familie of je belangrijke ander.

Hieronder staat uitgelegd hoe het in de meeste gevallen is geregeld. Wil je specifiek voor jouw type zorgindicatie weten hoe het zit, dan kun je doorklikken naar:

Twijfel welke situatie op jou van toepassing is? Vraag dan altijd eerst je eigen begeleider om hulp.

Eigen bijdrage

Jij betaalt, als je 18 jaar of ouder bent. meestal een eigen bijdrage voor de zorgkosten. De eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld en moet ook aan het CAK worden betaald. Sa-Net heeft geen invloed op de hoogte van dit bedrag, dit hangt af van de zorgvorm, je leeftijd, en de hoogte van jouw inkomen of uitkering. Op de website van het CAK kun je wel zelf een proefberekening maken om erachter te komen hoe hoog jouw eigen bijdrage waarschijnlijk zal worden.

De eigen bijdrage is bij zorg in een locatie van Sa-Net relatief hoger dan bij zorg in je thuissituatie, omdat je via de bijdrage dan ook meebetaalt aan de woonkosten.

Zorgverzekering

Deze verzekering is er voor medische kosten zoals huisarts, apotheek, specialistische behandelingen of spoedeisende hulp. Iedereen in Nederland is (verplicht) verzekerd voor de basisverzekering, vanaf 18 jaar moet je dit zelf betalen. Meestal declareert de arts of therapeut deze kosten meteen bij jouw verzekeraar en hoef je daarvoor niets te doen.

Iedereen kan zich extra verzekeren. Dat noemen we een ‘aanvullend pakket’. Het aanvullend pakket is per cliënt en per zorgverzekeraar verschillend. Deze kosten moet je meestal zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar. Of je zo'n aanvullende verzekering nodig hebt is helemaal aan jou of je vertegenwoordiger. De zorg bij Sa-Net is daarop niet van invloed.

Ook kun je je apart verzekeren voor de kosten van de tandarts. Of dit nodig is, hangt af van je persoonlijke situatie.

Let op: als er sprake is van én WLZ, én intramurale zorg, én behandeling, dan betaalt Sa-Net in principe jouw huisarts en apotheek. De tandartskosten lopen dan ook via de WLZ en daarom heb je in dat geval ook geen tandartsverzekering nodig. Meer hierover vind je op de pagina over kosten bij WLZ-zorg.

Sa-Net zorglocatie

Als je op een locatie van ons woont, dan is er in principe sprake van intramurale zorg. Intramuraal betekent ‘binnen de muren van de instelling’. Jouw zorg wordt dan geleverd in de vorm van een pakket. Hierbij komen de meeste kosten voor wonen (huur, gas, water, elektra, internet en TV in de gezamenlijke ruimtes, gemeentelijke belastingen e.d.) voor rekening van Sa-Net.

Hierbij geldt in principe:

 • Sa-Net betaalt alle basiskosten voor jouw verblijf, voeding én alle kosten voor de gewone zorg die hoort bij jouw indicatie.
 • Jij betaalt de kosten voor alles wat niet bij de gewone zorg hoort of niet noodzakelijk is voor je behandeling. Meestal zijn dat de ‘extra’ dingen die jij zelf belangrijk of leuk vindt.
 • De behandelaar van Sa-Net kijkt wat je echt nodig hebt. Dat wordt besproken met jou en opgeschreven in het zorgplan en het medisch dossier. Alles wat door je beperking of problematiek noodzakelijk is, hoort bijna altijd bij de zorg van Sa-net. En als dat zo is, hoeft je het niet zelf te betalen.

Eigen woning

Als je in een eigen woning (koop of huur) woont, dan is er meestal sprake van ambulante hulp of begeleiding, of een Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT). Hierbij komen in principe alle kosten voor wonen en wat daarmee samenhangt (huur, gas, water, elektra, internet, gemeentelijke belastingen e.d.) voor jouw eigen rekening. Je betaalt meestal wel een eigen bijdrage voor de zorgkosten, maar deze is relatief laag ten opzichte van een eigen bijdrage voor zorg in een instelling.

In sommige gevallen huur je een woning van of via Sa-Net. Ook dit geldt als eigen woning, waarbij je de woonlasten, zoals hierboven omschreven, zelf betaalt.

Hierbij geldt in principe:

 • Sa-Net betaalt de kosten voor de gewone zorg die hoort bij jouw indicatie.
 • Jij betaalt de woonlasten en de kosten voor alles wat niet bij de gewone zorg hoort of niet noodzakelijk is voor je behandeling. Meestal zijn dat de ‘extra’ dingen die jij zelf belangrijk of leuk vindt.
 • De behandelaar van Sa-Net kijkt wat je echt nodig hebt. Dat wordt besproken met jou en opgeschreven in het zorgplan en het medisch dossier. Alles wat door je beperking of problematiek noodzakelijk is, hoort bijna altijd bij de zorg van Sa-net. En als dat zo is, hoeft je het niet zelf te betalen.
 • Bij een VPT betaalt Sa-Net de kosten van voeding, in andere gevallen betaal je dit zelf

Eventuele extra kosten

Het is mogelijk dat de Sa-Net locatie waar jij onder valt aanvullend een bijdrage vraagt voor extra kosten die niet uit je indicatie of eigen bijdrage worden vergoed. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitstapjes, vakantie of internet en TV op je eigen kamer. Op het moment dat we samen met jou de keuze maken voor een woonlocatie wordt je hier verder over geïnformeerd.

Andere verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering:

 • Ook wel AVP of WA-verzekering genoemd. Wij hebben voor alle cliënten die wonen op één van onze locaties een verzekering met (secundaire) dekking voor particuliere aansprakelijkheid. Hierbij geldt een eigen risico van €250,- per gebeurtenis, dit kan worden verhaald op de cliënt.
 • Wij adviseren al onze cliënten om, los van bovenstaande, zelf een AVP af te sluiten. Deze zijn voor particulieren slechts enkele euro’s per maand en kennen meestal geen eigen risico.
 • Voor alle cliënten met een eigen woning geldt dat deze zelf een AVP moeten afsluiten.

Inboedelverzekering:

 • Wij hebben een inventarisverzekering waarin (secundaire) dekking is voor alle cliënten die wonen op één van onze locaties tot een bedrag van €2500 met een eigen risico van €100. Er geldt geen dekking voor mobiele apparatuur zoals telefoons e.d.
 • Wij adviseren al onze cliënten om, los van bovenstaande, zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Deze zijn voor particulieren slechts enkele euro’s per maand en kennen meestal geen of een laag eigen risico.
 • Voor alle cliënten met een eigen woning geldt dat deze zelf een inboedelverzekering moeten afsluiten.

Uitvaart- of rechtsbijstandverzekering, andere verzekeringen:

 • Voor alle cliënten geldt dat wij hierin geen advies geven, deze keuze ligt bij de cliënt of de vertegenwoordiger.

Belangrijk te weten

Als er nog vragen zijn, stel ze! Te beginnen bij jouw begeleider. We gaan met jou op zoek naar de antwoorden.