Caren Zorgt 2

Carenzorgt

Carenzorgt

Via ons zorgportaal carenzorgt.nl krijgt u op een veilige manier toegang tot uw zorgplan.

Informatiefilmpje

Wij stellen het zorgdossier online beschikbaar aan onze cliënten en verwanten. De toegang is veilig en uw privacy is gewaarborgd. U bent of wordt hier over geïnformeerd door uw persoonlijk begeleider en over de manier waarop de toegang mogelijk wordt gemaakt.