Visitatie Sa Net Woonzorg 2022 45 websize

Kwaliteit

20 apr. 2022

Vorige week hadden wij een leuke dag met een visitatiepanel, die bij ons meekeek naar het kwaliteitsbeleid. De groep bestond uit onze cliëntenraad, verwantenraad, raad van toezicht en eigen medewerkers, en twee externe deskundigen van Novicare. We hebben ons kwaliteitsbeleid van 2021 gepresenteerd én de leden van het panel kregen een kijkje in onze keuken met een bezoek aan onze locaties Stationsstraat en Erve Wullinck.

We zijn erg tevreden met deze dag en we kregen een mooi aantal bruikbare tips en inzichten waar we onze kwaliteit van zorg nog verder mee kunnen vergroten! We verwerken deze uitkomsten in ons definitieve kwaliteitsrapport. Deze zal binnenkort worden gepubliceerd. Houd onze website of socials daarom in de gaten!