header afbeelding

Privacy Reglement

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik en niet toegestane toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Intrekken toestemming

Als wij persoonsgegevens verwerken waarvoor jij toestemming hebt gegeven, kun je die toestemming ook weer intrekken. We zullen dan met elkaar moeten kijken welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van de begeleiding en zullen je hierover informeren.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Wil je weten welke persoonsgegevens van jou we bewaren, vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben:

 • aan te passen
 • te wissen
 • over te dragen aan iemand anders

Stuur dit verzoek naar FGSa-Net@dejongpartners.nl dan zal onze Functionaris Gegevensbescherming deze vraag in behandeling nemen.

Onderstaande gegevens hoeven wij niet met jou te delen:

 • persoonlijke werkaantekeningen, notities en adviezen voor intern gebruik
 • persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld een klacht over jou
 • persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van strafbare feiten en andere gevallen die staan in artikel 23 AVG

Wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen als de gegevens niet (of niet langer) juist zijn. Dit kan ook wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor Sa-net om in het bezit te hebben. Hier kunnen wel wettelijke uitzonderingen op zijn. Dat betekent dat wij niet aan elk verzoek gehoor hoeven te geven.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit kan bij alle verwerkingen waarbij:

 • er geen toestemming is gegeven
 • wij al zorg verlenen voordat hierover afspraken zijn gemaakt
 • wij niet voldoen aan de wet;

tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of ander noodgeval.

Wij zullen altijd tegemoetkomen aan een bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens om jou te informeren over activiteiten van Sa-Net.

Bezwaar tegen andere vormen van verwerking van jouw persoonsgegevens beoordelen we per geval. Wij verwerken jouw gegevens alleen als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben. Als dat er niet is, stoppen we direct met het verwerken van jou gegevens.

Recht op beperking

Soms kun je vragen of Sa-Net tijdelijk stopt met de verwerking van jouw gegevens. Dit kan:

 • als er een wijziging is ingediend;
 • als jouw gegevens eigenlijk gewist moeten worden, maar jij dit niet wilt;
 • als Sa-Net de gegevens niet langer nodig heeft, maar jij wel, bijvoorbeeld voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • wanneer er bezwaar is ingediend.

Recht op eigen gegevens

Je hebt het recht de gegevens die Sa-Net van jou heeft gekregen zelf op te vragen. Wij sturen deze gegevens dan op (in een gangbaar bestandsformaat). Dit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven. Of wanneer wij een overeenkomst met je hebben. Je mag die gegevens delen met een andere partij.

Procedure uitoefening rechten

Als je gebruik wil maken van jouw rechten dan is dat gratis. Behalve bij misbruik. Sa-net beoordeelt of er sprake is van misbruik. Je kunt een mail sturen aan: FGSa-Net@dejongpartners.nl. ben je het niet eens met ons besluit dat er sprake is van misbruik, dan kun je hierover een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 1. Antwoord: Wij beantwoorden de mail binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij jou dat binnen die maand weten. Dit ligt aan het aantal verzoeken en in hoeverre het een ingewikkelde vraag is. In het uiterste geval kan het drie maanden duren.
 2. Identificatie: Wij kunnen altijd om bewijs van jouw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of onterechte wijzigingen aanbrengen in persoonsgegevens. Het gaat het snelst als je langskomt en een identiteitsbewijs kan laten zien. Als je jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Individuele afweging bij elk verzoek: Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mocht dat zo zijn, dan zullen we je dit helder omschreven laten weten. Als je het er niet mee eens bent, kun je het altijd voorleggen aan de rechter.

Worden je gegevens buiten de EU gebracht?

Nee, Sa-Net verwerkt jouw persoonsgegevens niet buiten de EU. Hierdoor zijn jouw gegevens altijd beschermd.

Kan ik iemand aanspreken?

Sa-Net heeft een functionaris gegevensbescherming (fg) aangesteld. De fg houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Sa-Net hierover. De fg is bereikbaar via:, of op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 088 453 0588.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij graag als je verder vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan kan er op grond van de privacywetgeving ook een klacht worden ingediend bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens. Je kunt dit via de functionaris gegevensbescherming doen, hij kan je in contact brengen.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij jou om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is of verplicht is. Ook laten wij weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Gegevens verkregen van een andere organisatie of bron

Indien wij persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie dan zullen wij de bron daarvan vermelden.

Wijzigingen

Sa-Net kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De cliëntvertegenwoordiging wordt hier dan over geïnformeerd.