header afbeelding

Klachtenregeling

Algemeen

Ben je cliënt, een ouder of vertegenwoordiger van een cliënt en zit je iets dwars over de zorg of begeleiding? Over het algemeen geldt: blijf er niet mee rondlopen maar laat het ons zo snel mogelijk weten. We doen ons best om je klacht of ongenoegen naar tevredenheid op te lossen. Om je goed te kunnen helpen willen wij je vragen de volgende stappen te ondernemen:

Eigen persoonlijk begeleider

De eerste stap is: bespreek het met je eigen persoonlijk begeleider. Wellicht komen jullie er samen al uit. Kan je het niet bespreken met je persoonlijk begeleider? Misschien kan je bij een andere begeleider terecht.

Coördinator van Sa-Net

Wil of kan je je klacht niet neerleggen bij een van de begeleiders? Je kunt je vraag dan voorleggen aan de coördinator van de locatie waar je woont. De coördinator hoort je ongenoegen/klacht aan, gaat in overleg op de locatie en probeert er samen met jou uit te komen. Soms helpt het al als er over en weer begrip is voor de situatie en individuele wensen. Soms moet er echt iets veranderen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wil of kan je niet iemand van Sa-Net woonzorg spreken? Ook dan kan je hulp krijgen. Iedereen die zorg ontvangt via de WMO of WLZ heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Een cliëntondersteuner denkt mee over het ongenoegen of de klacht en bekijkt welke manier van oplossen het beste zou passen. Het inschakelen van onafhankelijke cliëntondersteuning is kosteloos.

Bij alle vragen, ongenoegens of klachten mag je dus raad mag vragen aan een cliëntvertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon kan je vinden bij de organisatie MEE, kijk bij Cliëntondersteuning - Meedoen mogelijk maken - MEE voor mij . De MEE verleent cliëntondersteuning en misschien kan je dat wel gebruiken bij het kenbaar maken van een ongenoegen of een klacht. Wat is cliëntondersteuning? - MEE NL

De cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

Heeft jouw ongenoegen of klacht te maken met onvrijwillige zorg of heb je het idee dat je te maken hebt met onvrijwillige zorg waar je over wilt praten? Dan heeft de wetgever hier iets anders voor geregeld: de cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg begeleidt cliënten en familie in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Sa-Net is hiervoor aangesloten bij de organisatie Adviespunt Zorgbelang.

Onze cliëntvertrouwenspersoon heet Rachel van Kemenade van Adviespunt Zorgbelang en is bereikbaar via het telefoonnummer: 06-8206 0788 of mailen naar rachelvankemenade@zorgbelangcvp.nl.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht je hier allemaal geen gebruik van willen of kunnen maken, dan kan je met je klacht terecht bij het Klachtenportaal zorg. Sa-Net woonzorg maakt gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Klachtenportaal zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie. Bij de klachtenfunctionaris kan je ook altijd om advies vragen voordat je overgaat tot het indienen van een klacht. Misschien wil je eerst weten wat je te wachten staat of twijfel je nog. Omdat deze persoon volledig onafhankelijk is kan ze je helpen met de maken van jouw juiste beslissing. Hierbij kan je je laten ondersteunen door de onafhankelijke cliëntondersteuner (zie hierboven).

Je kunt bellen en mailen. De klachtenfunctionaris kan je verder helpen met je klacht. Ze is aangesloten bij de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG), heeft een beroepscode en behandelt jouw informatie vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is:

Chantal Geertman

E-mailadres: chantal@klachtenportaalzorg.nl

Algemeen telefoonnummer: 0228-322205 (ma t/m vr van 9:00 – 12:00)

https://klachtenportaalzorg.nl/contact/

Je mag ook mailen aan: klachten@Sa-Net.nl. Dan komt je mail terecht in het postvak van de kwaliteitsmedewerker van Sa-Net. Misschien wil je eerst aan een van hen een vraag voorleggen of uitleg vragen. Dat mag ook. Zij kunnen je ongenoegen of klacht ook doorsturen aan het klachtenportaal zorg.

Het klachtenportaal zorg weet veel van allerlei wetgeving rondom klachten en ongenoegens in de zorg. Er zijn een aantal belangrijke wetten die hiermee te maken hebben. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (JW). Het klachtenportaal zorg weet precies de verschillen in wetgeving en past ook de goede procedure toe. Wil je toch eerst iets nalezen? Kijk dan op de volgende website:

Klachtenprocedure Wkkgz, WMO en Jeugdzorg - Klachtenportaal Zorg

Kosten

Advies vragen of een klacht indienen kost je geen geld.