Muldershuus 6

Onze kracht

We staan bekend om onze persoonlijke benadering, hierbij kijken we naar de hulpvraag en bieden op basis hiervan professionele zorg. De cliënt mag zich gaan stabiliseren en (opnieuw) gaan werken aan perspectief.

Sa-Net heeft bewust gekozen voor een kleinschalige en compacte organisatie. Het uitgangspunt is de zorgbehoefte van de cliënt en niet het (standaard) aanbod van de organisatie. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt handelen en zijn er meerdere mogelijkheden voor maatwerk. Ook kunnen we flexibel omgaan met de veranderingen de vanuit de overheid worden ingezet. We willen geen “schotten” met daarbij ontstane belemmeringen in de financiering. Om die reden heeft Sa-Net contracten met Zorgkantoor (WLZ) en Gemeenten (WMO en Jeugdwet).

Sa-Net maakt onderdeel uit van een netwerk van professionele, kleinschalige zorgaanbieders in de Achterhoek op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Wij werken samen om u verder te helpen. Binnen ons netwerk bieden wij onze cliënten diverse mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, re-integratie en vrijetijdsbesteding.