Sa Net Woonzorg Ambulant 1 1 websize

NAH begeleiding thuis

Specialistische ambulante begeleiding NAH, voor mensen met NAH en hun naaste in de thuissituatie. Welke begeleiding kunnen wij u bieden:

 • Trainen van praktische vaardigheden.
 • Ondersteunen bij administratieve en financiële vragen door bijvoorbeeld overzicht te creëren.
 • Het inzicht vergroten in uw mogelijkheden en beperkingen door het geven van voorlichting, ook aan uw naasten.
 • Herstel van eigenwaarde bevorderen, wie ben ik nu en wat zijn mijn mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid, ontspanning en productiviteit.
 • Ondersteunen bij het vinden van een goede balans tussen in- en ontspanning.
 • Leren omgaan met veranderde emoties en gedrag.
 • Ondersteunen bij het leren omgaan met uw mogelijkheden en beperkingen. Bijvoorbeeld door het aanleren van compensatie strategieën bij o.a. planning- en geheugenproblemen.
 • Ondersteunen bij vragen op het gebied van wet en regelgeving.
 • Structureren van het dagelijks leven.
 • Ondersteunen bij het vinden van een nieuwe invulling van uw leven.

Hooi op je vork methode

In de begeleiding maken we gebruik van de methode ‘Hooi op je vork‘. Dit is een methode die samen met mensen met NAH, hun naaste en professionals is ontwikkeld. Met de methode ‘Hooi op je vork‘ kunnen we, samen met u en uw naaste, het leven voor het hersenletsel en de gevolgen van het hersenletsel goed in kaart brengen. Hierdoor kunnen we passende begeleiding bieden.

Begeleiding NAH op maat

 • Ambulant begeleider; U krijgt een vaste begeleider. Dit om onrust te voorkomen
 • Begeleidingsplan; Aan de hand van uw hulpvragen stellen we een plan op.
 • Begeleiding NAH thuis; Dit betekent dat de begeleider op een afgesproken tijdstip bij u thuis komt. Afspraken gaan altijd in overleg met u
 • Begeleiding NAH op werk of school; De begeleider kan samen met u en uw werkgever of school zoeken naar de mogelijkheden om uw werkzaamheden voort te zetten.
 • Naaste; We ondersteunen ook uw naaste in het leren omgaan met het veranderde leven na NAH. Tevens proberen we natuurlijk overbelasting tijdig te signaleren en te voorkomen.
 • Jaarevaluatie; Jaarlijks evalueren we de doelen en deze worden zo nodig bijgesteld.
 • Specialistische begeleiding NAH; Ons specialisme is niet aangeboren hersenletsel, hiervoor zijn we opgeleid. Ook blijven wij onze kennis verbreden door het volgen van cursussen en trainingen
 • Levensloopbegeleiding; Uw begeleidingsvraag zal in de loop van de tijd veranderen. Wij kunnen bij u aansluiten in alle mogelijke veranderingen

Interesse?

Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt neem dan contact met ons op. U kunt zich ook direct voor zorg bij ons aanmelden.