Visie

Sa-Net is een organisatie in de zorg waarbij de persoonlijke betrokkenheid ons belangrijkste middel is voor ons doel: het bieden van goede en professionele dienstverlening. Onze zorgvisie verbindt de persoonlijke benadering aan professionele begeleiding. Dit doen we bij de woonhuizen door middel van kleinschalig wonen met begeleiding door gezinsouders, en bij de dagbesteding door middel van kleine centra waarin de deelnemer een diversiteit aan werk- en leermogelijkheden wordt aangeboden.

Voortvloeiend uit de bedoeling zijn de drie pijlers: persoonlijk, professioneel en met perspectief.

Onze visie geven we handen en voeten door te werken vanuit zes kernwaarden. Voor deze kernwaarden zetten wij ons in, samen met de cliënt en daar waar het kan ook samen met de mensen die voor hem/haar belangrijk zijn. Onze kernwaarden zijn:

  • Eigenheid
  • Perspectief
  • Openheid
  • Kwaliteit
  • Respect
  • Harmonie

De volgende kernwoorden zijn daarbij voor ons belangrijk: betrokkenheid, begrip, geborgenheid, contact, veiligheid, ontplooiing, continuïteit, stabiliteit, rust, ruimte en samenwerking. Uitgaan van eigen kracht, eigen kunnen en eigen verantwoordelijkheid.