Raad van toezicht

Sa-Net heeft een onafhankelijke raad van toezicht die bestaat uit de volgende personen:

  • John Keunen (voorzitter)
  • Rogier Vroegindeweij
  • Hanny Jansen

De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn statutair vastgelegd. De raad houdt toezicht op Sa-Net en geeft de bestuurders gevraagde en ongevraagde adviezen. Sa-Net werkt hiermee conform de Zorgbrede Governance Code. U kunt de raad van toezicht bereiken via rvt@sa-net.nl.