Klachtenregeling

Ben je cliënt, een ouder of vertegenwoordiger van een cliënt en zit je iets dwars over de zorg of begeleiding? Over het algemeen geldt: blijf er niet mee rondlopen maar laat het ons zo snel mogelijk weten. We doen ons best om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Om jou goed te kunnen helpen willen wij jou vragen de volgende stappen te ondernemen:

Stap 1: Eigen begeleider

De eerste stap is: bespreek het met je eigen begeleider. Wellicht komen jullie er samen al uit.

Stap 2: Klachtenfunctionaris Sa-Net

Wil of kan je je klacht niet neerleggen bij de begeleider? Je kunt je vraag dan voorleggen aan Hanneke Legters, zij is klachtenfunctionaris van Sa-Net Wonen. Haar mailadres is h.legters@sa-net.nl. Ze kan je adviseren wat je het beste doen kunt of, als je al zeker weet dat je een klacht gaat indienen, je doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Wil of kan je niet iemand van Sa-Net spreken? Ook dan kun je hulp krijgen. Je leest hieronder meer daarover.

Stap 3 Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Sa-Net maakt gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kan je ook altijd om advies vragen voordat je overgaat tot het indienen van een klacht. Misschien wil je eerst weten wat je te wachten staat of twijfel je nog. Omdat deze persoon volledig onafhankelijk is kan ze je helpen met de maken van jouw juiste beslissing.

Je kunt bellen en mailen. De klachtenfunctionaris kan je verder helpen met je klacht. Ze is aangesloten bij de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en heeft dus een beroepscode. De klachtenfunctionaris is:

Chantal Geertman

E-mailadres: chantal@klachtenportaalzorg.nl

Algemeen telefoonnummer: 0228-322205 (ma t/m vr van 9:00 – 12:00)

https://klachtenportaalzorg.nl/contact/

Kosten: Advies vragen of een klacht indienen kost je geen geld. Sa-Net is verplicht om iemand aan te wijzen die jou gratis advies geeft bij het indienen van een klacht. En die je helpt bij het op papier zetten van de klacht en bij het zoeken naar oplossingen.

Stap 4 Geschillencommissie

Als Sa-Net de mogelijkheid heeft gekregen om je klacht op te lossen maar dit niet naar tevredenheid is afgerond, heb je de mogelijkheid om de geschillencommissie in te schakelen. Een geschillencommissie is een onafhankelijke partij die een bindende uitspraak doet ten aanzien van het oplossen van de klacht. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de “Reglementen Klachtenportaal Zorg”.