Geschiedenis

Sa-Net Woonzorgis gestart in januari 2012 vanuit de ambitie om in de Achterhoek professionele zorgen ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking en/of psychiatrischeproblematiek. Dit vanuit de overtuiging dat kleinschaligheid goede zorg enondersteuning kan bewerkstelligen. De expertise om een zorgorganisatie testarten en deze uit te bouwen tot een succesvolle onderneming was bij deinitiatiefnemers ruimschoots aanwezig.

Een belangrijkuitgangspunt was dat we een basis wilden bieden waar het perspectief van mensenmet een beperking en/of psychische problemen centraal staat. Een woonplek waarje je veilig voelt en begeleiders die je begrijpen zijn daarbij uitermatebelangrijk. De persoonlijke benadering van de professionals werd en wordtdaarbij onmisbaar geacht.

De uil in hetlogo is een afspiegeling van waar we voor willen staan: de uil is het symboolwijsheid en de zoektocht naar kennis (professioneel), de uil kan stille engecontroleerde doelgerichte bewegingen maken (perspectief), waarbij hij zichbewust is van en afstemt op de omgeving waarop hij zich op dat moment bevindt(persoonlijk).