Geschiedenis

Sa-Net Woonzorg is gestart in januari 2012 vanuit de ambitie om in de Achterhoek professionele zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking en/of psychiatrische problematiek. Dit vanuit de overtuiging dat kleinschaligheid goede zorg en ondersteuning kan bewerkstelligen. De expertise om een zorgorganisatie te starten en deze uit te bouwen tot een succesvolle onderneming was bij de initiatiefnemers ruimschoots aanwezig.

Een belangrijk uitgangspunt was dat we een basis wilden bieden waar het perspectief van mensen met een beperking en/of psychische problemen centraal staat. Een woonplek waar je je veilig voelt en begeleiders die je begrijpen zijn daarbij uitermate belangrijk. De persoonlijke benadering van de professionals werd en wordt daarbij onmisbaar geacht.

De uil in het logo is een afspiegeling van waar we voor willen staan: de uil is het symbool wijsheid en de zoektocht naar kennis (professioneel), de uil kan stille en gecontroleerde doelgerichte bewegingen maken (perspectief), waarbij hij zich bewust is van en afstemt op de omgeving waarop hij zich op dat moment bevindt (persoonlijk).