Expertise

Sa-Net vindt het belangrijk dat deskundigheid voor onze doelgroep beschikbaar is en vergroot wordt. Daarom bieden wij expertise vanuit ons team Professie en Behandeling.

Binnen Sa-Net is veel kennis aanwezig over verstandelijke beperking en psychiatrische diagnosen én hoe deze samen voor kunnen komen.

Professie

Wij stellen deze in de eerste plaats beschikbaar aan onze zorgteams en zorgmedewerkers. Bij al onze locaties en afdelingen is een gedragswetenschapper betrokken. Ook bieden wij een uitgebreid en divers scholingsaanbod. Op deze manier blijven wij werken aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

Behandeling

Ook bieden wij behandeling aan onze cliënten als dat nodig is. De inzet varieert per cliënt en is afgestemd op wat er nodig is. Wij hebben de beschikking over GZ-psychologen, orthopedagogen en schakelen waar nodig een psychiater of AVG-arts (Arts voor verstandelijk gehandicapten) in. Wij kunnen daarom een breed palet aan expertise inschakelen.

Intern én extern aanbod

De beschikbare kennis en expertise bieden wij ook extern aan. Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod dat ook voor externe cliënten of verwijzers, zorgaanbieders en zorgmedewerkers, cliëntondersteuners of (gemeente-) consulenten. Heeft u interesse in onze dienstverlening of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via info@sa-net.nl.

Scholing

 • Deskundigheidsbevordering voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers
 • Een breed opleidingsprogramma voor meerdere doelgroepen

Diagnostiek

 • Intelligentieonderzoek (WISC III en WAIS-IV-NL afname)
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • In kaart brengen van zelfredzaamheidsvaardigheden
 • Persoonlijkheidsonderzoek (brede vraagstelling)
 • Vragen omtrent seksualiteit

Behandeling

 • Behandeling die in de basis-GGZ gegeven mag worden (DSM-5 classificatie)
 • EMDR
 • Psychomotorische therapie (PMT) en Agressieregulatietherapie (ART)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Vragen omtrent verslavingsproblematiek

Kijk op onze pagina over behandeling voor meer informatie.

Indicatieaanvragen

 • Aanvragen van WLZ indicaties voor VG, LVG en GGZ-wonen bij het CIZ

Vraagverduidelijking en Advies

 • Methodische aanpak van een probleem
 • Leer- en copingstijlen in beeld brengen
 • Casuïstiek bespreken, meedenken over een plan van aanpak
 • Vraagverduidelijking over levensfase gerelateerde thema's