Sa-Net wonen is ISO gecertificeerd

9 aug. 2018

Sa-Net Woonzorg werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. We vinden het belangrijk dat onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dit vergt in alle lagen van de organisatie -van management tot werkvloer- een open dialoog met cliënten en de ambitie om altijd te werken aan kwaliteitsverbetering. Heel Sa-Net Wonen is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat alle locaties werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Certificering is belangrijk, omdat Sa-Net Wonen daarmee aantoont goed en gedegen werk te leveren, overeenkomstig de kwaliteitseisen. Bovendien helpt de certificering om de kwaliteit van het werk op structurele basis te monitoren en verbeteren.