Moestuin Bloemen

NAH begeleiding

6 okt. 2021

Wij hebben mooi nieuws! We gaan vanaf 1 januari ambulante begeleiding bieden aan mensen met NAH (Niet aangeboren Hersenletsel).

Sa-Net Woonzorg en Coöperatie Helpgewoon NAH hebben in de afgelopen maanden intensieve samenwerkingsgesprekken gevoerd. We delen visie en werkwijze en zien grote overeenkomsten op het gebied van zorg voor cliënten, passie voor het werk en professionele ruimte voor begeleiders.

Dit heeft geleid tot het besluit dat Sa-Net per 1 januari 2022 de medewerkers en cliënten -en daarmee de ambulante hulp aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel- overneemt van Helpgewoon NAH. De nieuwe aanbestedingen in het gemeentelijk domein hebben dit proces in een stroomversnelling gebracht.

De medewerkers komen bij Sa-Net in loondienst en de coöperatie zal in het nieuwe jaar worden opgeheven. Met deze ontwikkeling wordt continuïteit geboden aan de betreffende cliënten en is er sprake van behoud van banen. Bestaande cliënten ondervinden geen hinder van deze overgang, zij kunnen de hulp van hun vaste ambulant begeleider blijven krijgen.

Sa-Net Woonzorg is blij de bestaande expertise op het gebied van NAH te kunnen toevoegen en vindt dit een mooie en passende uitbreiding op het bestaande zorgaanbod! Sa-Net verwacht hierdoor op termijn ook een nog breder, integraal aanbod te kunnen bieden aan deze doelgroep, bijvoorbeeld met verblijfszorg.