Clientenraad

Medezeggenschap Cliënten

17 mei 2021

De cliëntenraad van Sa-Net Woonzorg heeft vandaag de regeling voor medezeggenschap op grond van de Wmcz ondertekend.

In de Wet medezeggenschap cliënten van zorginstellingen wordt het inspraak- en adviesrecht van cliënten -via de cliëntenraad- geregeld.

We hebben de afgelopen periode in nauwe samenspraak met onze cliëntvertegenwoording gewerkt aan deze regeling. Met het ondertekenen is deze nu dus officieel! Voor ons alle reden om het feestelijk aan te pakken: met slingers en taart dus...