Kwaliteitsrapport Sa-Net

15 jun. 2018

Met trots kunnen we vertellen dat wij het eerste kwaliteitsrapport van Sa-Net Woonzorg hebben gepubliceerd. Er is hard aan gewerkt door verschillende medewerkers en bewoners van Sa-Net. Dit rapport gaat over de kwaliteit van zorg in onze organisatie en betreft het verslagjaar 2017. Klik hieronder om het rapport in te zien:

Kwaliteitsrapport Sa-Net Woonzorg 2017

Deze is besproken tijdens een bijeenkomst met cliëntenraad, verwantenraad en raad van toezicht op 28 mei 2018. Daarnaast waren een aantal externe partijen aanwezig waaronder een collega zorgaanbieder.