Erve Wullinck Huiskamer Eten

Kwaliteitsrapport

31 mei 2021

Het kwaliteitsrapport over 2020 is gereed. In dit kwaliteitsjaarverslag kunt u lezen hoe wij het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan de kwaliteitsdoelstellingen.

Aan dit kwaliteitsrapport hebben diverse medewerkers en cliënten bijgedragen. We zijn blij met de inbreng van iedereen!

Wanneer je meer wilt weten over kwaliteit in onze organisatie kijk dan op onze pagina over kwaliteit.