Corona update

17 nov. 2020

Ook nu we al langere tijd te maken hebben met (de gevolgen van) de verspreiding van het coronavirus blijft dit onderwerp onverminderd bij ons onder de aandacht. We werken voor en met kwetsbare mensen. We doen er alles aan om de risico’s voor alle bij Sa-Net betrokken cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken.

Daarbij volgen we de maatregelen van de Rijksoverheid en werken we volgens de RIVM-richtlijnen. Wij proberen hierbij de zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. Zo blijft dagbesteding, met de nodige aanpassingen, in veel gevallen mogelijk. De maatregelen kunnen wel tot gevolg hebben dat we ons werk soms anders moeten inrichten, omdat we contactmomenten en groepsgroottes beperken, en bezoek aan onze locaties niet altijd mogelijk is of onder voorwaarden plaatsvindt.

Onze begeleiders en andere collega's kunnen u hier meer over vertellen.

Met vriendelijke groet,

Het corona coördinatieteam