Leef-leerhuis Liv

Liv biedt plaats aan tieners en jonge vrouwen tot en met 23 jaar vanaf ongeveer 7 maanden zwangerschap. Ze kunnen er terecht als er naast een (onbedoelde) zwangerschap ook sprake is van andere moeilijkheden. Bijvoorbeeld relatieproblemen, geen werk of opleiding, schulden of huiselijk geweld waarbij ze niet kunnen terugvallen op hun eigen netwerk.
Van de jonge moeders die in het leef-/leerhuis komen wonen is de inschatting dat deze binnen 1 jaar, eventueel met ambulante begeleiding, zelfstandig kunnen gaan wonen en de zorg en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun kindje aankunnen. Van de jonge moeder verwachten we dat ze gemotiveerd is om zich in te zetten en te ontwikkelen. Dit is van belang zodat bovengenoemde doelstelling haalbaar is. Voor de woonplek met begeleiding op maat is een indicatie van de gemeente nodig. Dit kan vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar), de verlengde Jeugdwet (18-23 jaar) of WMO beschermd wonen.