Zutphen Stadsgezicht

De Kade

De Kade verleent (woon)zorg aan mensen die moeite hebben zichzelf en hun bestaan te reguleren. Het is een plek waar een groep mensen bij elkaar betrokken zijn, maar ook eigen levens leiden.

Wonen bij De Kade

De boodschap is: “Hier mag je zijn wie je bent en wordt je gezien om je kracht, mogelijkheden en talenten. We zijn gastvrij. We ontkennen de moeilijke dingen in je leven niet, maar bieden een plek waarin we in jou geloven en je steunen in je groei. Ontevredenheid, klagen, beschuldigen en zelfmedelijden, helpen niemand vooruit. Wij zijn juist geïnteresseerd in waarvoor jij wilt staan, waarop je hoopt en wanneer jij je betekenisvol voelt. We kiezen voor kleinschaligheid omdat we je willen leren kennen. Door met je samen te werken en je regie te geven, creëer jij een leefwijze die bij jou past. Zo leer je ergens thuis te zijn. Van ons mag je verwachten dat we je nabijheid bieden en jouw zelfregie steunen.

De Kade 6

Beschermd wonen

Bewoners leven en wonen op onze beschermd wonen locaties in een naar eigen smaak en inzicht ingericht appartement. Van daaruit bouwen ze aan het leven dat ze voor ogen hebben. Steeds wordt er aangesloten bij wat de bewoner zelf kan, wordt er ondersteuning gegeven waar nodig is en sturing gegeven als dat noodzakelijk is. Er is altijd, 24 uur per dag, iemand bereikbaar, indien er hulp nodig is. De ondersteuning kan zich richten op, bijvoorbeeld:

  • persoonlijke hygiëne

  • het voeren van een huishouden

  • omgaan met geld

  • wegwerken van schulden

  • het hebben/houden van een dagbesteding/baan

  • het aangaan en onderhouden van gezonde relaties

  • het hebben van een zinvolle vrijetijdsinvulling

In samenwerking met de bewoner, wordt steeds gekeken naar de individuele ondersteuningsbehoeften en groeikansen van de bewoner. Het kan zijn dat er therapie of training nodig is. Dit wordt in overleg met de (eventuele) ouders, begeleiders en de bij het team betrokken GZ-psycholoog ingezet.

Om hier te kunnen wonen heb je een indicatie voor verblijf met zorg nodig. Dat kan vanuit de WLZ of de WMO. In sommige gevallen kun je hier terecht met een indicatie vanuit de (verlengde) Jeugdwet.

Meer informatie?

Kijk op gezinshuisdekade.nl

De Kade 14
De Kade 3

Woonzorg aanvragen

Klik op de button hieronder voor het aanvraag formulier van onze woonzorg.

Lees meer