Op zoek naar begeleiding

Wie:

Liv biedt plaats aan tieners en jonge vrouwen tot en met 23 jaar vanaf ongeveer 7 maanden zwangerschap. Ze kunnen er terecht als er naast een (onbedoelde) zwangerschap ook sprake is van andere moeilijkheden. Bijvoorbeeld relatieproblemen, geen werk of opleiding, schulden of huiselijk geweld waarbij ze niet kunnen terugvallen op hun eigen netwerk.

Van de jonge moeders die in het leef-/leerhuis komen wonen is de inschatting dat deze binnen 1 jaar, eventueel met ambulante begeleiding, zelfstandig kunnen gaan wonen en de zorg en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun kindje aankunnen. Van de jonge moeder verwachten we dat ze gemotiveerd is om zich in te zetten en te ontwikkelen zodat bovengenoemde doelstelling haalbaar is. Voor de woonplek met begeleiding op maat is een indicatie van de gemeente nodig. Indicatie vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar), de verlengde Jeugdwet (18-23 jaar) of WMO beschermd wonen.

Wat:

  • Wij bieden een locatie waarin warmte, geborgenheid en rust centraal staan. Hiermee creëren we een plek voor moeders om hun kindje in liefde en geborgenheid te ontvangen. De moeders krijgen een zelfstandige kamer met eigen of gedeeld sanitair. Daarnaast is er o.a. een gezamenlijke woonkamer en keuken.
  • De begeleiding wordt gegeven door een klein vast team medewerkers. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar, in de nabijheid en indien nodig beschikbaar. Op de nieuwe locatie werken medewerkers in diensten. Aangeschakeld aan de woning wonen de gezinshuisouders met hun gezin. De gezinshuismoeder is onderdeel van het team van begeleiders.
  • De jonge moeder staat centraal. We staan voor persoonlijke ontplooiing, zelfstandigheid en maatschappelijke deelname en maken samen met de moeder een zorgplan. Wij werken bij Liv op basis van de richtlijn 'Goed genoeg ouderschap'.
  • Liv maakt onderdeel uit van Sa-Net Woonzorg. De behandeling en eindverantwoordelijkheid ligt bij onze GZ-psycholoog. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een gedragswetenschapper.

Contra-indicatie

Wij kunnen een jonge moeder helaas niet begeleiden wanneer zij:

  • niet in groepsverband kan wonen vanwege ernstige gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek
  • verslaafd is aan alcohol of drugs
  • er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek waardoor er in de (nabije) toekomst geen reëel mogelijkheid is tot zelfstandig wonen
  • kortgeleden in aanraking is geweest met politie of justitie waarbij agressief en/of gewelddadig gedrag vanuit de cliënt een rol speelde
  • door iemand anders verplicht wordt om zich te laten begeleiden


De oplossing voor uw cliënt?

Bent u op zoek naar een woonplek met begeleiding op maat dan is leef-/leerhuis Liv wellicht een passende plaats. Past uw cliënt binnen onze doelgroep en kan ze op dit moment niet terugvallen op haar huidige netwerk?

Is uw cliënt gemotiveerd om zich in te zetten om zich zo te ontwikkelen dat bovengenoemde doelstelling haalbaar is? U kunt dan contact met ons opnemen voor meer informatie of samen met uw cliënt het intakeformulier invullen.

Zorg aanvragen

Vraag zorg aan door het formulier in te vullen op onze website. Het Zorgloket neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Lees meer

Leef-leerhuis

Meer informatie over ons moeder-kind huis in Gaanderen.

Lees meer

Soort woonvorm

Bekijk welke vorm van zorg er geboden wordt.

Lees meer