Behandeling: Generalistische GGZ

Wanneer u naar de psycholoog wordt doorverwezen dan is dit vaak omdat u al langer psychische klachten heeft én daar al het nodige aan hebt proberen te doen. U ervaart bijvoorbeeld somberheid, boosheid, verdriet of gejaagdheid, slaapt slecht, vindt geen of weinig aansluiting bij andere mensen of u hebt geen plezier meer in de dagelijkse dingen. Ook kan het zijn dat klachten waar u eerder last van had terugkeren of dat u iets heel verdrietigs meemaakt in uw leven. De huisarts bespreekt met u dat behandeling door een psycholoog belangrijk is en schrijft hiervoor een verwijsbrief.

Voor gesprekken met een psycholoog kunt u terecht bij Sa-Net expertise. Netty Kramer is de behandelend GZ-psycholoog (BIG registratienummer 49062521425).

Alle belangrijke informatie is te vinden op de website: www.sa-netexpertise.nl

LVB

Vanwege de opleiding en werkervaring van de medewerkers binnen Sa-Net is er in de praktijk specifieke kennis voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Vaak is het voor deze mensen moeilijk om door middel van praten te vertellen over hun problemen. We maken gebruik van andere communicatiemogelijkheden dan praten, zoals tekenen. Als het nodig is dan kan de gesprekstijd die er gewoonlijk voor staat worden ingekort, en is er de mogelijkheid om vaker korter af te spreken.

Diagnostiek

Ook is het mogelijk om uitgebreide diagnostiek te laten doen bijvoorbeeld een intelligentietest. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden voor het doen van onderzoek dan kunt u het beste contact opnemen.

Scholing

We kunnen een breed opleidingsprogramma voor meerdere doelgroepen aanbieden, onder andere deskundigheidsbevordering voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.

Vraagverduidelijking en Advies

Niet alle vragen behoeven diagnostiek in de vorm van een (uitgebreid) testonderzoek, soms is het prettig als er “meegedacht” wordt door een deskundige. Binnen Sa-Net Expertise zijn medewerkers met deskundigheid hebben op het gebied van:

  • De methodische aanpak van een probleem en de oplossing
  • Leen leer- en copingstijl van een client in beeld brengen
  • Meedenken over een plan van aanpak, casuïstiek bespreken
  • Vraagverduidelijking over levensfase gerelateerde thema’s
  • WLZ aanvragen

Wanneer u vragen hebt over het aanbod of de kosten die daarmee gemoeid zijn dan kunt u contact met ons opnemen.