Behandeling

“Ik ben toch niet gek?”

Wanneer u naar de psycholoog wordt doorverwezen dan is dit vaak omdat u al langer psychische klachten heeft èn daar al het nodige aan hebt proberen te doen. U ervaart bijvoorbeeld somberheid, boosheid, verdriet of gejaagdheid, vindt geen of weinig aansluiting bij andere mensen of u hebt geen plezier meer in de dagelijkse dingen. Ook kan het zijn dat klachten waar u eerder last van had terugkeren of dat u iets heel verdrietigs meemaakt in uw leven. De huisarts overweegt om u naar een psycholoog door te sturen, vaak is de reden hiervoor “dat het niet opknapt”. Dit maakt dat de drempel voor de psycholoog vaak hoog is en ondanks het feit dat dit écht niet nodig is, als falen wordt gezien. Psychische problemen vragen aandacht en behandeling en nemen we serieus!

Bij Sa-Net vinden we drie kernwoorden heel belangrijk: persoonlijk – professioneel – perspectief.

Persoonlijk: Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen doel. Daar wordt naar geluisterd en daar wordt aan gewerkt. Er wordt de tijd genomen voor uw verhaal. Daarbij staat de koffie en thee altijd voor u klaar.

Professioneel: We werken met methodieken die effectief zijn. Binnen Sa-Net is kennis en kunde aanwezig en die wordt ook bijgehouden. Dit kan behandeling (werken aan verbetering) zijn maar ook diagnostiek (onderzoeken wat er aan de hand kan zijn).

Perspectief: Als u bij Sa-Net komt dan wilt u graag dat het beter gaat. Daar doen we ons best voor. Immers naar een psycholoog gaan betekent ook voor u hard werken: het kost tijd, nadenken, adviezen opvolgen etc.

Er zijn contracten met alle voor de Achterhoek relevante zorgverzekeraars, hiermee bewaken we mede de kwaliteit van de dienstverlening.

Met een geldige verwijsbrief kunnen de kosten voor uw behandeling worden vergoed, Sa-Net maakt daarvoor gebruik van een veilig declaratiesysteem en er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Netty Kramer is de behandelend GZ-psycholoog (BIG registratienummer 49062521425) en in bezit van het Kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden, klik hier

Voor wie

De meest voorkomende klachten die behandeld worden zijn:

 • somberheid, neerslachtigheid en depressieve gevoelens
 • problemen voortkomend uit een diagnose zoals ASS
 • problemen met het reguleren van emoties
 • angsten, zoals faalangst en sociale angst
 • omgaan met lichamelijke klachten en ziekten (met en zonder medische verklaring)
 • rouw en verwerking van verlies
 • schuldgevoelens
 • problemen met werk en / of studie
 • problemen in relaties / vriendschappen
 • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen
 • problemen, die zich steeds weer herhalen, terwijl u dit niet wil
 • trauma, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis (N.B. EMDR wordt in de praktijk niet geboden)
 • problemen met assertiviteit
 • problemen rondom identiteit en autonomie zoals (negatief) zelfbeeld, losmaking van ouderlijk gezin, keuzes maken
 • levens- en zingevingsproblematiek

Naast gesprekken is er de mogelijkheid om via E-health behandelingen uit te voeren of te ondersteunen. Hierbij streven we naar maatwerk en goede afstemming met u, de cliënt.

Met een doorverwijzing van de huisarts is er beperkt de mogelijkheid voor diagnostiek, dit betekent dat de meeste aandacht uit zal gaan naar behandeling. Het invullen van (wetenschappelijk verantwoorde) vragenlijsten om beter zicht op uw problemen te krijgen, kan wel tot de behandeling horen.

Diagnostiek

Ook is het mogelijk om uitgebreide diagnostiek te laten doen bijvoorbeeld een intelligentietest. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden voor het doen van onderzoek dan kunt u het beste contact opnemen.

LVB

Vanwege de opleiding en werkervaring van de medewerkers binnen Sa-Net is er in de praktijk specifieke kennis voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Vaak is het voor deze mensen moeilijk om door middel van praten te vertellen over hun problemen. We maken gebruik van andere communicatiemogelijkheden dan praten, zoals tekenen. Als het nodig is dan kan de gesprekstijd die er gewoonlijk voor staat worden ingekort, en is er de mogelijkheid om vaker korter af te spreken.

Scholing

We kunnen een breed opleidingsprogramma voor meerdere doelgroepen aanbieden, onder andere deskundigheidsbevordering voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.

Vraagverduidelijking en Advies

Niet alle vragen behoeven diagnostiek in de vorm van een (uitgebreid) testonderzoek, soms is het prettig als er “meegedacht” wordt door een deskundige. Binnen Sa-Net Expertise zijn medewerkers met deskundigheid hebben op het gebied van:

 • De methodische aanpak van een probleem en de oplossing
 • Leen leer- en copingstijl van een client in beeld brengen
 • Meedenken over een plan van aanpak, casuïstiek bespreken
 • Vraagverduidelijking over levensfase gerelateerde thema’s
 • WLZ aanvragen

Wanneer u vragen hebt over het aanbod of de kosten die daarmee gemoeid zijn dan kunt u contact met ons opnemen.