Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
(0314) 763 403

Cliëntvertegenwoordiging

De clientenraad en de verwantenraad van Sa-Net behartigen samen de belangen van onze cliënten en bewoners. In deze raden is plaats voor cliënten/bewoners, ouders en wettelijk vertegenwoordigers (voogd, mentor, curator) van onze volwassen en minderjarige cliënten. Zij denken met Sa-Net mee over het beleid en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Op een aantal punten van ons beleid hebben de cliëntenraad en verwantenraad inspraak in onze besluitvorming.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Sa-Net behartigt de belangen van onze cliënten en bewoners. Bij de samenstelling is er rekening mee gehouden dat cliënten van de verschillende locaties, en de cliënten die ambulant begeleid worden, allemaal vertegenwoordigd worden. De cliëntenraad wordt bijgestaan door Inge Blaauw als onafhankelijk ondersteuner, zij is ook vanuit de cliëntenraad contactpersoon voor de verwantenraad.

Leden cliëntenraad:
Marc Hoogvliet
Christel Klein Reesink
Lobke Middag

De cliëntenraad is door het vertrek van twee leden op dit moment niet compleet. Er wordt op dit moment gezocht naar nieuwe leden.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad? Neem dan per e-mail contact op via clientenraad@sa-net.nl.

Verwantenraad

De verwantenraad bestaat uit vier leden (Arie Burgers, Wil van Rijsewijk, Marjan Hubers en Cees Westera), en vergadert vijfmaal per jaar, waaronder eenmaal samen met de cliëntenraad. De leden zijn net als bij de cliëntenraad zo gelijkmatig mogelijke verdeeld (vertegenwoordiging van minder- en meerderjarige cliënten respectievelijk locaties / onderdelen van Sa-Net Wonen).

Heeft u vragen of opmerkingen voor de verwantenraad? Neem dan per e-mail contact op via verwantenraad@sa-net.nl.

Meer weten?

Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op