Cliëntvertrouwenspersoon

Interne cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer je ergens mee zit of een klacht hebt kan je contact opnemen met onze (interne) cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. Deze is er voor cliënten en voor verwanten of vertegenwoordigers, meer informatie vind je hier.

Cliëntvertrouwenspersoon bij onvrijwillige zorg

Wanneer je informatie wilt over je rechten en plichten bij de zorg die je van ons ontvangt, of zaken wilt bespreken die je niet bij een begeleider kwijt kunt, kan je contact opnemen met een externe cliëntenvertrouwenspersoon. Deze geeft jou als cliënt of als vertegenwoordiger informatie als je vragen heeft over je rechten en plichten bij onvrijwillige zorg.
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking en/of met een WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) en helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. Ze helpen om tot een oplossing te komen. Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook ú ondersteunen en adviseren.

De cliëntvertrouwenspersoon Marieke van der Schouw van Adviespunt Zorgbelang is bereikbaar via het telefoonnummer: 06 - 82224857 of mailen naar mariekevanderschouw@zorgbelangcvp.nl