header afbeelding

Cliëntvertrouwenspersoon

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. Meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning staat uitgelegd op: Cliëntondersteuning - CIZ

Een cliëntvertrouwenspersoon kan je vinden bij de organisatie MEE, kijk bij Cliëntondersteuning - Meedoen mogelijk maken - MEE voor mij . De MEE verleent cliëntondersteuning en misschien kan je dat wel gebruiken bij het kenbaar maken van een ongenoegen of een klacht. Wat is cliëntondersteuning? - MEE NL

De cliëntvertrouwenspersoon bij onvrijwillige zorg

In de Wet zorg en dwang staat dat een cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger een beroep kan doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Kijk bij Cliëntenvertrouwenspersoon - CIZ

De cliëntvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg begeleidt cliënten en familie in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Sa-Net is hiervoor aangesloten bij de organisatie Adviespunt Zorgbelang.

Onze cliëntvertrouwenspersoon heet Rachel van Kemenade van Adviespunt Zorgbelang en is bereikbaar via het telefoonnummer: 06-8206 0788 of mailen naar rachelvankemenade@zorgbelangcvp.nl