Wachttijden

Cliënten die een aantal uur ambulante begeleiding vragen worden meestal aangemeld via de consulent WMO of Jeugdhulp. Sa-Net heeft daarvoor raamovereenkomsten met de 8 Achterhoekse Gemeenten. Meestal kan de begeleiding direct starten. We plannen een kennismaking/ intake gesprek waarin we overleggen welke begeleiding wenselijk is. Uiteraard moet er overlap zijn met de vraagstelling die de consulent van de gemeente op papier heeft gezet.

De wachttijd per woonlocatie is afhankelijk van diverse factoren. Sa-Net heeft de stellige overtuiging dat de plek waar je woont van grote invloed is op je gemoedstoestand, welzijn en gedrag. Wij vinden het belangrijk dat je een plek vindt die goed bij jou past. Bij een aanmelding wordt er altijd eerst gekeken naar de juiste match met een zorglocatie. Kortom: jouw vraag is leidend en niet de lege plek op een zorglocatie. Hierdoor, of door andere specifieke wensen en redenen, kan de wachttijd korter of langer zijn dan aangegeven. Hieronder wordt een indicatie gegeven van de wachttijden.

Wachttijden

Ambulante zorg

0 tot 6 weken

Gezinshuis voor (jong) volwassenen

13 weken

Gezinshuis voor kinderen

13 weken

Begeleid zelfstandig wonen

13 weken