Indicatie, kosten, eigen bijdrage

Wetgeving en indicatie

De ondersteuning aan mensen met een beperking wordt betaald vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg), de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Jeugdwet. Om gebruik te maken van deze zorg, is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afhankelijk van de situatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente. Deze stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning nodig is.

De medewerkers van ons kantoor kunnen alles vertellen over het aanvragen van de indicatie. Zij helpen graag om de hulpvraag van onze (toekomstige) cliënt goed te verduidelijken.

Eigen bijdrage ​

De zorg die wij leveren wordt betaald vanuit de zorggelden die op basis van je indicatie beschikbaar komen. Ben je ouder dan 18, dan moet je in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Bij ambulante begeleiding en bij verblijf (zorg in natura) wordt deze vastgesteld en geïnd door het CAK. De hoogte is afhankelijk van jouw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wil je hier meer informatie over of een proefberekening op de website van het CAK, dan verwijzen we je naar de Rijksoverheid (klik hier).

Eventuele extra kosten

Het is mogelijk dat de woonlocatie waar jij onder valt aanvullend een bijdrage vraagt voor kosten die niet uit je zorggelden of eigen bijdrage kunnen worden vergoed. Denk hierbij aan uitstapjes, vakantie of internet en TV. Op het moment dat we samen met jou de keuze maken voor een woonlocatie wordt je hier verder over geïnformeerd.