Cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer je informatie wilt over je rechten en plichten bij de zorg die je van ons ontvangt, of zaken wilt bespreken die je niet bij een begeleider kwijt kunt, dan kun je contact opnemen met onze (interne) cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Deze is er voor cliënten en voor verwanten of vertegenwoordigers, meer informatie vind je hier.

Mocht je daar onvoldoende mee geholpen zijn, dan kun je contact opnemen met een externe cliëntenvertrouwenspersoon. Deze geeft jou als cliënt of als vertegenwoordiger informatie als je vragen heeft over je rechten en plichten bij onvrijwillige zorg, en over je opname en verblijf in onze zorginstelling. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor cliënten met een WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) en helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen. Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook ú ondersteunen en adviseren.

De cliëntenvertrouwenspersonen van Adviespunt Zorgbelang zijn bereikbaar via telefoonnummer: 088 929 40 99 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00, lokaal gesprekstarief).