Carenzorgt

Carenzorgt

Via ons zorgportaal carenzorgt.nl krijgt u op een veilige manier toegang tot uw zorgplan.

Informatiefilmpje

Vanaf medio 2018 stellen wij het cliëntdossier beschikbaar aan onze cliënten en verwanten. U bent of wordt hier over geïnformeerd door uw persoonlijk begeleider en over de manier waarop de toegang mogelijk wordt gemaakt.